Váš osobní kouč - Ivona Metelková (Erickson Proffesional Coach, EPC)

Nabízím Vám své služby jako profesionální kouč, talent konzultant, lektor a kariérní poradce. Zaměřuji se na motivaci a rozvoj potenciálu jednotlivců i týmů.

Baví mě propojovat koučink a technologie. S velkou vášní navrhuji pro své klienty nové koučinkové metody ve virtuální realitě. Jsem spoluzakladatelkou společnosti www.jobs2030.com.

Talent Management ve firmách

Ráda Vám pomůžu při zavádění talent managementu do Vaší organizace. Při své práci využívám metodu StrengthsFinder 2.0® od společnosti Gallup. Spolupráce zahrnuje: konzultaci výsledků testů StrengthsFinder 2.0 pro jednotlivce a pracovní týmy, koučink manažerů a majitelů firem, jak maximálně využívat potenciál svých zaměstnanců, tak aby úspěšně dosahovali cílů společnosti, školení pracovních týmů pro zlepšování jejich spolupráce založené na vzájemné znalosti svých talentů, silných a slabých stránek.

Kariérní koučink

Provedu Vás na talentové cestě za poznáním Vašich silných stránek a tak objevíte Váš jedinečný talent, který můžete ve své kariéře lépe uplatnit. K identifikaci silných stránek používám test StrengthsFinder 2.0 od Gallupu.

Koučink osobního rozvoje

Jsem expert na podporu změn ve Vašem životě. Podpořím Vás v dosahování Vašich cílů, pomůžu Vám rozpoznat Vaše možnosti a odstranit vnitřní bariéry. Jako první jsem převedla koučinkovu metodu Mentor's table do virtuální reality.

Vycházím se zvé 15ti leté praxe v oblasti řízení lidských zdrojů v IT společnostech a personálních agenturách Microsoft, IBM, Manpower, Easy Software, kde jsem působila 7 let na manažerských pozicích (vedení týmu HR specialistů). Vzdělání v oblasti koučinku jsem získala u renomované Erickson College. Navazuji a rozšiřuji práci světově uznávaných koučů jako je Marilyn Atkinsonová, John Whitmor nebo Timothy Gallwey. Specializuji se na výsledkově orientované koučování (Solution Focused Coaching).

Při své práci využívám metodu StrengthsFinder 2.0® od společnosti Gallup. Tato metoda je založena na 50ti letém psychologickém výzkumu talentů úspěšných osobností, na základě něhož bylo definováno 34 základních talentů. Test umožňuje zjistit jedinečné nastavení těchto talentů, jejich sílu a vzájemné působení, které z každého z nás dělá naprosto unikátního jedince.

Při koučování dodržuji etický kodex a standardy formulované Mezinárodní asociací koučů ICF.

Jsem členkou neziskové organizace Business Professional Women.

"To, co leží za námi, a to, co leží před námi, jsou maličké záležitosti v porovnání s tím, co leží v nás."