Firemní koučink

Stále rostoucí nároky, vysoce konkurenční prostředí a stres - to jsou faktory, se kterými se Vaše firma musí vypořádat. Firemní koučink Vám pomůže rychleji zvládnout změny, zefektivnit práci a vytvořit lepší pracovní prostředí v týmu, to vše při vyšších výkonech Vašich zaměstnanců. Dokážete získat z Vašich spolupracovníků maximum tím, že podpoříte jejich nejsilnější stránky a umožníte jim osobní rozvoj.

Zaměřuji se na motivaci a rozvoj potenciálu jednotlivců i týmů.  Vycházím ze své patnáctileté profesní praxe v oblasti řízení lidských zdrojů v IT firmách a personálních agenturách.

Ráda Vám pomůžu při zavádění talent managementu do Vaší organizace. Při své práci využívám metodu StrengthsFinder 2.0® od společnosti Gallup. Spolupráce zahrnuje:

 1. Konzultaci výsledků testů StrengthsFinder 2.0 pro jednotlivce a pracovní týmy.
 2. Koučink manažerů a majitelů firem, jak maximálně využívat potenciál svých zaměstnanců, tak aby úspěšně dosahovali cílů společnosti.
 3. Školení pracovních týmů pro zlepšování jejich spolupráce založené na vzájemné znalosti svých talentů, silných a slabých stránek.
 4. Měření osobních, týmových a firemních hodnot, pomoc s vytvořením firemní kultury založené na společných hodnotách.
 • Leadership koučink

  • 
   
  Zaměříme se na to jak být výkonní pod tlakem a dosahovat úspěšně cílů.
  • 
   
  Objevíte svůj potenciál jak zdolávat nečekané překážky nebo velké výzvy.
  • Budete umět efektivně pracovat se svým časem.
  • 
   
  Zaměříme se na zvýšení osobní motivace a rozvíjení leadershipu.

  Mám zájem
 • Talent Management

  Budete vědět jak maximálně využívat potenciál svých zaměstnanců, tak aby úspěšně dosahovali cílů společnosti. Propojíme talenty zaměstnanců s pracovními činnostmi v týmu. Tím se zvýší jejich spokojenost a loajalita.

  Každý tým bude znát své týmové silné stránky a bude znát strategii jak nahradit své rezervy.
  Mám zájem

Výhody koučinku:

 • Koučink uvolňuje vnitřní bariéry zaměstnanců.
 • Zbaví-li se zaměstnanci svých bariér, pracují lépe.
 • Firma plně využívá know-how svých lidí, lépe zhodnocuje své investice.
 • Lidé jsou více motivovaní a tvořiví.Kdy použít koučování ve firmách? Zde naleznete několik příkladů:

 • Motivace zaměstnanců
 • Vizionářský leadership
 • Delegování
 • Vztahové problémy
 • Vytváření týmů
 • Ocenění a hodnocení, zpětná vazba
 • Realizace projektů, projektové řízení
 • Plánování a kontrola
 • Osobní růst zaměstnanců
 • Stanovování priorit
 • Řízení času
 • Hodnotový systém
 • Efektivní komunikace

Leadership koučink:

Při  Leadership koučinku se zaměřuji především na následující oblasti:

 • Řízení a motivace jednotlivců
 • Řízení a organizace týmů
 • Jak využít vlastních silných stránek při řízení týmu
 • Jak se z manažera změnit v lídra
 • Prioritizace a efektivita mého výkonu


Týmový koučink:

Při týmovém koučinku pracuji se skupinou nebo týmem a našim cílem je mobilizovat potenciál skupiny a co nejvíce snižovat bariéry, které omezují stabilní vysoký výkon skupiny. Týmový koučink Vám přinese:

 • Posílení týmové odpovědnosti.
 • Jasné definování vize, cíle a strategie týmu a jejich aplikaci v praxi.
 • Usnadnění realizace změn.
 • Zvýšení výkonnosti týmu.
 • Rozvoj soudržnosti týmu.
 • Konstruktivní řešení konfliktů a náročných situací.
 • Vyjasnění a respektování priorit týmu.
 • Využití potenciálu jednotlivých členů týmu a sladění celé skupiny.


Cena za firemní koučování je smluvní. Zpravidla se jedná o projekt, který je kalkulován až na základě definovaného rozsahu spolupráce.