Leadership koučink

Koučink se stává v úspěšných firmách standartním nástrojem k vedení lidí a hlavní metodou rozvoje klíčových zaměstnanců a vedoucích pracovníků.

Koučink posiluje:

 •  Důvěru, uvědomění, odpovědnost.
 • Rozhodovaní a samostatnost.
 • Přebírání zodpovědnosti a větší „tah na branku“.
 • Zvýšení flexibility a kreativity.
 • Pozitivní myšlení.
 • Lepší práci s prioritami.
 • Zvýšení osobní motivace a nalezení smyslu činnosti.

Výhody aneb co v tomto programu získáte?

 • 4 x 90 minut koučinkové sezení.
 • Jak být výkonní pod tlakem a dosahovat cílů.
 • Jak zdolávat velké překážky nebo výzvy.
 • Jak rychleji zvládnout adaptaci na nové pozici.
 • Jak efektivně pracovat se svým časem a potenciálem.
 • Jak umět vést a motivovat své členy týmu.
 • Jak posilovat a rozvíjet leadership.

Koučování manažerů je specifická forma rozvoje pro ty, kteří vyžadují individuální přístup k řešení svých otázek a vedení svých týmů. Koučink manažerům napomáhá naplňovat vysoká očekávání při doručování výsledků, pro fungování jejich týmů a úspěch celé společnosti.

Manažeři ve firmách využívají koučink, pokud stojí před novými výzvami, které vyžadují netradiční a kreativní přístupy. Koučink leaderům také pomáhá při zvládání stresu, řešení konfliktů, rozvoji efektivní komunikace a vedení lidí, efektivitě využívání energie a zdrojů, nebo kreativitě při nalézání nových řešení.

Koučink se využívá také jako benefit pro klíčové zaměstnance pro řešení osobních otázek, jejichž důsledkem je osobní spokojenost a štěstí, což vede ke zvýšení výkonnosti v práci.