Jak se zbavit stresu

Stres je jednou z nejčastějších příčin zdravotních problémů. Každý z nás je poháněn určitými potřebami, v případě že jsou tyto potřeby potlačovány či dlouhodobě ohrožovány, objeví se strach, frustrace a bolest.  Tím se spustí stresový systém. Struktura našeho mozku a náš stresový systém je stejný jako u ostatních savců a do určité míry se dokonce podobá i plazům, což může být velmi užitečné v nebezpečných situacích. Projevuje se jako reflex k boji, útěku, zastavení atp. Často je náš stresový systém v přemíře stimulován stresory každodenního života, to ale není příliš užitečné, pokud jde o naplňování našich  osobních a pracovních cílů.

Místo boje se stresem je lépe soustředit své síly na posilování vnitřní stability a rovnováhy! 


 

Výhody aneb co v tomto programu získáte?

  • 4 x 90 minut koučinkové sezení.
  • Zjistíte jaké jsou projevy stresu na různých úrovních (myšlenky, tělesné projevy, pocity a chování).
  • Naučíte se mít pod kontrolou čas, cíle a priority postavené na Vašich hodnotách.
  • Zjistíte jaké jsou 4 dimenze obnovy energie a jak s nimi pracovat.
  • Naučíte se respektovat své potřeby, vyrovnaně dávat i přijímat.
  • Naučíte se zvládat stres na úrovni myšlení, změnit vlastní přístup či postoj.
  • Naučíte se najít vnitřní zdroje, se kterými se všichni rodíme.

Důležim aspektem k vnitřní stabilitě je najít opět vnitřní zdroje, se kterými se všichni rodíme. Tyto zdroje se soustřeďují kolem naší schopnosti milovat, učit se, radovat se a projevovat se spontánně. Do těchto vrozených vnitřních zdrojů dále patří takové vlastnosti jako je důvěra, upřímnost, srozumitelnost, vděčnost, pokora a humor.